Geschiedenis

 CyprusCyprus kent een lange geschiedenis die wel teruggaat tot 10.000 jaar voor Christus, toen de eerste bewoners zich er vestigden. Vanuit Griekenland kwamen rond 1200 voor Christus de eerste immigranten, die stadskoninkrijken zoals Pafos, Tamassos en Salamis stichtten. De Grieken waren bij lange na niet het laatste volk dat over Cyprus heerstte. Ook de Assyriërs, Perzen,  Romeinen en Byzantiërs waren er ooit de baas. Bovendien maakte Cyprus tussen 1571 en 1878 onderdeel uit van het Ottomaanse Rijk. De Grieken kwamen in 1821 in opstand tegen de Turken en mede hierdoor is de onderlinge verstandhouding nog altijd slecht. In 1878 vestigden de Britten zich op Cyprus, omdat zij zeer te spreken waren over de strategische ligging van het eiland. Later, toen Turkije zich in de Eerste Wereldoorlog aan de kant van Duitsland begaf, nam Groot-Brittannië de leiding over het eiland over en maakte er in 1925 een kroonkolonie van. Na eeuwenlange bezettingen door diverse machthebbers werd Cyprus in 1960 eindelijk een zelfstandige staat. Groot-Brittanië, Griekenland en Turkije maakten onderlinge afspraken over de verdeling van de macht, de indeling van het bestuur en de kieswet en belastingwetgeving. Opvallend was dat de Turks-Cypriotische minderheid een naar verhouding te grote macht kregen en een veto-recht dat aanleiding is geweest tot meerdere conflicten tussen de Grieks- en Turks-Cyprioten. In 1963 zijn er diverse geweldsuitbarstingen geweest door deze conflicten, gevolgd door een wapenstilstand op 24 december 1963.
De Britten hebben samen met de Grieken en Turken tijdelijke oplossingen bedacht, maar deze konden niet voorkomen dat het van tijd tot tijd weer flink mis ging. Regelmatig braken er gevechten uit en zijn er op bestuurlijk niveau de nodige botsingen geweest.
Een staatsgreep uitgevoerd op 15 juli 1974, door Griekse soldaten van de nationale garde, zorgen voor een chaotische situatie op het eiland, waarbij de Turks Cyprioten toekeken hoe voor- en tegenstanders van de Grieks-Cypriotische leider Makarios elkaar dagenlang bestreden. President Makarios werd afgezet.
Vijf dagen na de staatsgreep landen Turkse soldaten op Cyprus nabij Kyrenia. De Turkse invasie trok snel door naar de hoofdstad Nicosia en de Grieken konden vrijwel alleen maar toekijken, hoe de Turken het land binnendrongen, om hun deel van Cyprus op te eisen. Besprekingen tussen Griekenland, Turkije en Cyprus leidden niet tot een oplossing, waarna de Turken op 14 augustus 1974 een nieuw offensief begonnen, waarbij ze het noordelijke deel van het eiland bezetten. De Grieks Cyprioten werden uit het noorden naar het zuiden verdreven en de Turks Cyprioten verlieten het zuiden en trokken naar het door Turkije bezette noordelijke deel van het eiland.

Turkse Invasie op Cyprus

Tot heden is er sprake van een tweedeling van het eiland: het zuiden van Cyprus in de hoedanigheid van de Republiek Cyprus, het noorden als de Turkse Republiek van Noord-Cyprus (T.R.N.C.), zoals de Turken dit deel van Cyprus sinds 1983 noemen.
Turkije is momenteel het enige land ter wereld dat T.R.N.C. als zelfstandige staat erkent, de Verenigde Naties en de rest van de wereld ziet Noord-Cyprus als bezet gebied.
  
 In 2004 is Cyprus toegetreden tot de Europese Unie, waardoor Turkije formeel gezien een deel van het grondgebied van de Europese Unie bezet. Ondanks diverse pogingen tot een oplossing te komen is er tot heden nog steeds sprake van een tweedeling van het eiland en van de hoofdstad Nicosia. Er loopt een groene lijn over het eiland, net zoals voorheen de Berlijnse muur.
Op 1 januari 2008 werd de Euro als wettelijk betaalmiddel ingevoerd.